PRIVACY VERKLARING

Uw Gebit Onze Zorg

PRIVACYVERKLARING

Probyte Tandtechniek neemt uw privacy zeer serieus en gaat zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de privacy- en cookiebeleid. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

Probyte Tandtechniek, gevestigd aan ‘t Oldehof 13 9951 JW Winsum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
‘t Oldehof 13
9951 JW Winsum
Telefoon: 0595 44 22 28
E-mail: tandenkiezen@gmail.com
https://probyte-tandtechniek.nl

John Eefting is de Functionaris Gegevensbescherming van Probyte Tandtechniek Hij is te bereiken via tandenkiezen@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Probyte Tandtechniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tandenkiezen@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Probyte Tandtechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Probyte Tandtechniek analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Probyte Tandtechniek verwerkt ook persoonsgegevens als hij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die hij nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Probyte Tandtechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Probyte Tandtechniek) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Probyte Tandtechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoudsysteem en CRM systeem bewaard Probyte Tandtechniek tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Probyte Tandtechniek verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Probyte Tandtechniek geen verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Probyte Tandtechniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Probyte Tandtechniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wanneer u een reactie achterlaat op de website, dan wordt deze reactie en de metadata van de reactie tot onbepaalde tijd bewaard. Op deze wijze kan Probyte Tandtechniek vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van deze te modereren. Reacties van websitebezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Probyte Tandtechniek gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Probyte Tandtechniek gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics (analytische cookie)
Probyte Tandtechniek wil graag weten hoe haar bezoekers de website gebruiken, hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat hij haar website kan optimaliseren. Probyte Tandtechniek wil niet dat u ongewenst wordt gevolgd; Probyte Tandtechniek wilt u zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor gebruikt Probyte deze statistieken. De gegevens worden zo goed mogelijk geanonimiseerd: uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Zo kan Probyte Tandtechniek u niet persoonlijk herleiden.

Vanaf 18 januari 2021 heeft Probyte Tandtechniek een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder staat het ‘delen van gegevens’ met Google uit. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals Google AdWords en Double Click.

Probyte Tandtechniek heeft haar Google Analytics cookie geheel ingericht volgens de AVG. De cookies zullen worden geladen waarbij analytische gegevens worden verzameld. Alle cookies worden om deze reden alsnog gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt om deze reden geen opt-out geboden via de CookieInfo oplossing. Mocht u dit wel willen, dan verwijst Probyte Tandtechniek u naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Deze add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Zie voor een toelichting over de Google Analytics Opt-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Het bewaartermijn in Google Analytics wordt door Probyte Tandtechniek ingesteld op het minimum, 14 maanden.

WordPress (reactie-module)
De reactie-module op eventuele toekomstige blog-artikelen maakt gebruik van het comment-systeem WordPress Comments, ontwikkeld door WordPress.com. WordPress comments maakt gebruik van cookies om te controleren of u bent ingelogd en voor analyse van uw gebruikersgedrag. WordPress heeft geen toegang tot de gegevens die u via de reactiemodule aan Probyte Tandtechniek verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Probyte Tandtechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar tandenkiezen@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Probyte Tandtechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Probyte Tandtechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via tandenkiezen@gmail.com.


Opgesteld december 2020  – Aangepast december 2020
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven

Contact

Voor meer informatie over onze diensten, producten werkwijze of voor professioneel advies kunt u altijd en geheel vrijblijvend contact met ons opnemen, we staan u graag te woord. U kunt ons bereiken via onderstaand contactformulier of rechtstreeks via de mail: tandenkiezen@gmail.com